Kund- / Projekthantering

Med Visma .Net Project Management får du ett kraftfullt verktyg för projekt hantering, koppla det till Fortnox och du slipper dubbelarbete med fakturering

Visma .Net Project Management är ett utmärkt verktyg för att hålla koll på projekt arbeten med tidrapportering och kostnadsuppföljning. Vår integration är kopplad till Fortnox där vi lyfter över fakturaunderlag från Visma .net Project Management.